วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

                                                                   ชื่อ นายชัยรัตน์ นามสกุล พิมมี

                    ชื่อเล่นแซมมี่
    คบ.4 คณิตศาสตร์ รหัส 524143002
  ภูมิลำเนา 80 ม.4 ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110

  คติ ไม่มีสิ่งสุกวิสัย สำหรับจิตใจที่แน่วแน่